over Balgoy

toren in balgoyBalgoy is een klein Gelders dorpje aan rivier de Maas met ongeveer 750 inwoners. Op de oude noordelijke Maasoeverwal is het dorp ontstaan. ‘Balgoy’ -in 1172 Balgoie– heeft een duidelijke landschappelijke betekenis: Balg= lichte verhoging, en Oi = weiland in een rivierbocht.

De dorpen Balgoy en Keent zijn met het normaliseren van de Maas van elkaar gescheiden. Daarvoor waren ze eeuwen lang een landschappelijke eenheid. Deze oude kaart toont hoe de rivier vroeger heeft gelopen, toen Keent nog in Gelderland lag (klikken voor grotere kaart).

balgoy en keent op oude kaart, voor de normalisatie van de maas

Invloed van de Maas

De grillen van de meanderende rivier hebben het landschap vorm gegeven. Wanneer de Maas buiten zijn oevers trad werd er direct naast de bedding lichte klei en zavel afgezet. Waar de stroomsnelheid lager was werden de kleinere kleideeltjes afgezet.

De bodem van de oeverafzettingen is daardoor steviger en meer doorlatend dan dat van de kommen. De oeverwallen liggen ook hoger dan de landinwaarts gelegen kommen. Hoewel Balgoy door de eeuwen heen kwetsbaar was bij hoog water, zorgde de rivier ook voor goede landbouwgronden, door de vruchtbare klei die werd afgezet.

Deze gronden werden afgebakend door heggen met enkele knotbomen die dienden als veekering en geriefhout. De heggen vlocht men tot een dichte, stekelige gevlochten structuur. Ook veel dieren kozen de heggen uit om te schuilen en te broeden. Dit waardevol natuurelement was karakteristiek voor de omgeving van Balgoy.

Authentiek

Het dorp is klein en authentiek gebleven, met enkele monumentale gebouwen. Nog steeds bepalen fruitteelt en landbouw het karakter. Ook het landschap is kleinschalig met meerdere waarden, zoals maasheggen, oude [knot] bomen, cultuurhistorie, bijzondere flora en fauna, en recreatie.

(foto: Yola de Lusenet)