heggen op de kaart

Op deze kaart is te zien waar in de omgeving van Balgoy nog karakteristieke Maasheggen te vinden zijn. Alle heggen en monumentale bomen kampten met achterstallig onderhoud en slecht beheer. Ze verkeerden in een slechte staat.

De Stichting Maasheggen Balgoy is sinds 2009 in overleg met de gemeente en SBB om hen te bewegen medewerking te verlenen aan herstel en onderhoud. Op veel vlakken is vooruitgang geboekt: er is weer serieuze aandacht voor de heggen, de beheermethoden zijn verbeterd en we pakken gezamelijk de herstelwerkzaamheden aan. De eerste resultaten zijn al duidelijk zichtbaar in het landschap.


maasheggen rond Balgoy weergeven op een grotere kaart