stichting en bestuur

Bestuursleden
Rico Ariens                       Voorzitter a.i.
Willem Schouten             Penningmeester
Richard v.d. Boogaard
Hans Dingemanse           Secretaris

Actieve leden
Mies van Haren
Peter de Klein
Joop Punselie
Ruud van Haren
Frans Laurant
Lucie Burgers
Jeannette Hammink