welkom

zicht rond balgoy met op voorgrond maashegHet fraaie historische dorpje Balgoy ligt aan de noordelijke oever van de Maas, omringd door een uniek landschap van akkers en weiden omzoomd door lage en hoge heggen en soms monumentale bomen. De omgeving maakt deel uit van het Maasheggengebied dat zich uitstrekt van het Limburgse Venlo tot het Gelderse Batenburg.

Flora en fauna

De Maasheggen zijn bijzonder. Nergens in Nederland vinden we zoveel verschillende soorten bomen en struiken in heggen als in dit gebied. Naast Eenstijlige meidoorn bijvoorbeeld de schaarse Tweestijlige meidoorn, Rode kornoelje, Hondsroos en de zeldzame Wegedoorn. De grote variatie van struiken en bomen zorgt voor veel verschillende vogels, kleine zoogdieren en amfibiën.

Ongewenst, onzichtbaar of verwaarloosd

De heggen die zo karakteristiek zijn voor dit  landschap worden, sinds de grootschalige invoering van prikkeldraad als afrastering, zelden nog als veekering gebruikt. Ook als houtleverancier hebben de heggen hun functie verloren. Met de ruilverkaveling en intensivering van de landbouw is er steeds minder aandacht voor dit groene netwerk van bomen en heggen.

Daardoor zijn inmiddels heel wat heggen verdwenen, of deels gerooid.  Soms zijn ze er wel, maar nauwelijks te zien, omdat ze klein gehouden worden. De heggen die er nog staan worden niet altijd onderhouden, of machinaal onderhouden op een manier die ze nog verder aantast.

Kans voor ons erfgoed, kansen voor eigenaren.

De Stichting Maasheggen Balgoy wil iets van deze oorspronkelijke rijkdom en schoonheid van de Maasheggen terugbrengen rond Balgoy.  Een mooier landschap waar iedereen plezier aan beleeft – de inwoners van Balgoy en het naburige Wijchen, de boeren en de recreanten die Balgoy bezoeken. De Maasheggen zorgen voor afwisseling in het cultuurhistorische landschap langs de rivier en vormen prachtige zichtlijnen vanaf de dijk. Bovendien sluit het groene netwerk aan op ecologische verbindingszones en natuurzones langs de Maas. Met de juiste subsidieregelingen kan het cultuurlandschap in ere hersteld worden.

Waar een wil is….

Onze initiatieven werden beloond met een nominatie voor de Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs 2010. Hoewel we niet in de prijzen vielen gaf dat wel voldoende wind onder onze vleugels. Sindsdien is het herstel op kleine schaal echt in een stroomversnelling gekomen. Dat we een goede start hebben gemaakt is nu al her en der te zien in het cultuurlandschap van Balgoy. Maar ook op bredere schaal worden prima resultaten geboekt. Met nieuwe, betere en duurzamere vorm van beheer door SBB en de gemeente Wijchen wordt het mogelijk om daadwerkelijk kilometers heg te herstellen.